Corona-update vanuit de OVN

21-12-2021-  Bericht opgesteld door de Optometristen Vereniging Nederland (OVN)
Na de persconferentie van afgelopen zaterdagavond is Nederland met ingang van zondag 19 december in lockdown. Zoals tijdens de persconferentie aangegeven blijven de medische contactberoepen, waaronder de optometristen, toegankelijk om zorg beschikbaar te houden en ziekenhuis- en huisartsenzorg zo min mogelijk te belasten. Aanvullend op de reeds geldende maatregelen voor de medische contactberoepen heeft VWS aangegeven om zorg waar mogelijk op afstand te leveren om contactmomenten zo veel mogelijk te beperken.

Voor de volledigheid hieronder nogmaals de maatregelen die voor de optometristen gelden: volg de leidraad infectiepreventie, de handvatten voor optometrische zorg en de RIVM uitgangspunten van de preventieve maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Preventieve maatregelen:

  • thuisblijven bij COVID-19-gerelateerde klachten en laat je testen;
  • gezondheidscheck afnemen bij de patiënt (‘triage’) bij begin van de zorg;
  • bij zorgcontacten zoveel mogelijk de veilige afstand van 1,5 meter aanhouden;
  • geen handen geven;
  • toepassen van handhygiëne;
  • hoesten en niezen in de elleboog;
  • papieren zakdoekjes gebruiken.

Preventief gebruik PBM:

  • een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II, ook in een zorgsituatie waarbij géén 1,5 meter afstand gehouden kan worden tot een patiënt;
  • bij handelingen zeer dicht (<30 cm) bij het gelaat van de patiënt, wordt geadviseerd een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II en een spatbril/face-shield (spatscherm op apparatuur) te dragen.

De medische contactberoepen (zorginstellingen en praktijken) behouden de eigen normale openingstijden. Essentiële winkels, waaronder de optiek, mogen geopend zijn tot 20.00 uur. Hier geldt wel een mondkapjesplicht en een maximum van 1 bezoeker per 5m2 meter.

Een volledige beschrijving van de coronamaatregelen die op dit moment gelden vind je op de website van de Rijksoverheid. Zoals aangegeven is Nederland in ieder geval in lockdown tot en met vrijdag 14 januari 2022.